De geschiedenis van de Sint Martinus kerk

De Sint Martinus kerk in Venlo is een ware toeristische bezienswaardigheid. Menig geen zal hebben gekeken naar de imposante kerktoren. Dit prachtig stuk historisch erfgoed vormt eigenlijk het hart van de stad. Natuurlijk heeft ook dit, bijna 1200 jaar oud, gebouw zijn eigen boeiende geschiedenis waarover er vaker niet bij wordt stilgestaan.

Een boeiende en soms trieste historie !

Voor de oorspronkelijke kerk moeten we 1200 jaar terug gaan naar de 8ste eeuw. De kerk werd toen volledig uit hout opgetrokken. Van de oorspronkelijke kerk is echter niet veel bekend. De eerste grote verbouwing vond plaats in de 10e eeuw. Geheel naar de trend die er toen heerste kreeg de kerk een “ Romaanse” metamorfose met bijbehorende boogramen. Van deze stijl is er echter nu niet meer veel zichtbaar. Heel opvallend aan de kerk was het, dat deze nog niet over een toren beschikte. Deze werd pas in de 14e eeuw, dus 600 jaar na de eerste constructie, bijgebouwd. De toren kwam aan de westzijde van de kerk te liggen en werd gekenmerkt door een dak dat puntvormig naar boven liep. Deze stijl verschillende dus wel wat met de romaanse waarin de kerk voorheen was opgetrokken. De boogramen pasten heel goed met het puntvormig dak.

Deze mooie combinatie was niet van lange duur. In 1480 werd het kergebouw afgebroken en vervolgens weer herbouwd. In de nieuwbouw waren er gelukkig ook weer de boogramen terug te vinden.

In 1532 vond er echter een tragedie plaats. Bij een zware aardbeving stortte een groot deel van het kerkgebouw in. Ook de toren moest het ontgelden. De gemeente bleef echter niet bij de pakken neerzitten en de toren werd weer herbouwd. Opvallend was dat de nieuwe toren wel lager was dan zijn voorganger, maar wel over nagenoeg dezelfde dakconstructie beschikte.

Na deze constructie maakte de kerk een hele poos wat gloriejaren mee. Zo werd in de 18e eeuw de toren verhoogd naar 59 meter waarbij het kerkgebouw ook nog in een neogotische stijl werd verbouwd. De toren beschikte nadien over de kenmerkende torenspitsen. Ook werd er een klok toegevoegd.

De herbouw na de tweede wereldoorlog

Na een periode van rust werd de kerk echter weer verstoord tijdens de tweede wereldoorlog. Tijdens het offensief van de geallieerden tegen de Duitsers voor het beheer van de bruggen over de Maas werden grote delen van de stad verwoest. Ook de kerk werd hierdoor zwaar beschadigd. De toren brandde ook af waarbij de verzwakte constructie ineenstortte tijdens een zware storm in 1945.

Deze zware schade zorgde er echter wel voor dat de gemeente met veel voortvarendheid de wederopbouw ter hand nam. In 1953 werd de nieuwe toren geopend. Uniek aan deze toren is de aanwezigheid van een carillon. Deze behoort momenteel tot een van de grootste in Europa.

De geschiedenis van de Sint Martinus kerk is dus heel veelbewogen. De rode draad is echter steeds weer geweest dat de kerk altijd is hersteld en daardoor in al haar volle glorie nog steeds te bewonderen valt.

Deze blogpost werd mede mogelijk gemaakt door geschiedenis liefhebber en loodgieter: loodgieter Leiden

Wat is de Sint Martinus in Venlo?

Eén van de bezienswaardigheden in Venlo is de Sint Martinus kerk. Deze is bekend om zijn vele historische en religieuze relikwieën en is vernoemd naar de heilige Sint Maarten. De kerk heeft vele malen vernielingen moeten doorstaan, vooral tijdens de tweede wereldoorlog. Echter staat ze er nog steeds prachtig bij en is de voornaamste bezienswaardigheid van Venlo. Met haar in het oog springende toren vormt ze het hart van de stad.

Historie van de kerk

Het huidig gezicht van de kerk verschilt met de oorspronkelijke. Die werd in de 8ste eeuw gebouwd en was volledig van hout opgetrokken. Er werden hierna verschillende malen verbouwingen verricht die allen steeds het uiterlijk van de kerk veranderden. Deze verbouwingen waren soms noodzakelijk, zoals na de aardbeving van 1532. Hierbij stortte de een deel van de kerktoren in. Bij het herstel, meer dan 200 jaar later, werd de herbouwde toren lager gemaakt dan zijn originele voorganger. Ook tijdens de tweede wereldoorlog werd de kerk niet bespaard. Tegen het einde van de oorlog, in 1944, werd de kerk zwaar beschadigd tijdens een brand waarbij de toren gedeeltelijk instortte. Ook een deel van het kerkgebouw stortte in.

Na de oorlog werd er begonnen aan het herstel en werd de kerk in 1953 opgeleverd. Deze heeft nu een volkomen nieuwe toren waarin er zich ook nog een carillon bevindt. De kerk heeft ook vele jaren de doop-en trouwarchieven bijgehouden. Ook het overlijdensarchief werd hier bijgehouden.

Bezienswaardigheden van de kerk

Eenmaal in de kerk zijn er een aantal historische bezienswaardigheden. Een ware lust voor het oog vormt de barokke spreekstoel. Ook zijn er twee marmeren wijwaterbakken uit de 17de eeuw aanwezig.

Aan de zuidelijke kant zijn er een aantal glasramen aanwezig waarvan de oudste dateren uit 1874. Deze beelden 4 scenes uit het leven van Christus uit en behoren tot de collectie van beschermde glasramen. Van recentere dato zijn de ramen die zich in het noordelijk gedeelte van de kerk bevinden.

Rondom de kerk, aan de buitenkant, bevinden er zich ook nog een aantal 17E-eeuwse grafkruizen.

De Sint Martinus in Venlo is dus van onschatbare historische waarde en is door de tijden heen, ondanks herhaaldelijke schade, steeds hersteld in alle glorie. Voor Venlo vormt het ook een belangrijke toeristische bezienswaardigheid.

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door Loodgieter Almere.