Wat je zeker moet weten over de Sint Martinus Kerk

Wanneer er over de Sint Martinus Kerk gesproken word, word er gesproken over een kerk die in verschillende plekken in de wereld voorkomt. Elke kerk van de Sint martinus is op zichzelf uniek. De Sint Martinus kerk is een Rooms Katholieke Kerk. De Sint Martinus Kerk heeft meestal een uitstraling als een kasteel. De torentjes ontbreken dus niet.

Op de volgende plekken is er een Sint Martinus Kerk te bewonderen: Groningen, Foxham, Middelbert, Beetgum, Arnhem, Oosterend, Medemblik, Makkum, Roodhuis, Voorburg, Horn, Westwoud, Zwaag, Zaltbommel, Kerkdriel, Tegelen, Stein, Olland, Heeze, Vlodorp, Makelo, Linne, Ouddorp, Baarland, Gaanderen en Hoogland. Er zijn nog meer Sint Martinus Kerken te vinden in Nederland en over de rest van de wereld.

De naam Sint Martinus
De naam Martinus is in het Latijns en komt van de naam Maarten. Maarten van Tours was een belangrijke man in de geschiedenis van het katholieke gebeuren. In de middeleeuwen werd Maarten tot een van de heiligen beschouwd.
Wat ook opvallend is, is dat de kerken een goeie architecteur design hebben. Er zijn niet maar een paar jaartjes besteed aan de voorbereiding voor het bouwen van de kerken. Vooral de looptijd voordat zo een kerk af is, is niet te doen binnen een paar jaartjes.
De Romaanse stijl is dan ook in elke Sint Martinus Kerk te vinden. Dat komt doordat Maarten van Tours zijn ouders Romeinen waren.
De Romeinse soldaat.

In de meeste Sint Martinus Kerken ontbreekt er geen beeld van een Romeinse soldaat in harnas, die aan een bedelaar de helft van zijn mantel geeft of, een beeld van een bisschop met een bedelaar aan zijn voeten of beelden van zwanen. De Romeinse soldaat verwijst naar de geschiedenis van Maarten op het moment dat hij zich geroepen voelde om zich te bekeren. De bedelaar word als Jezus gezien die als bedelaar naar kleding vroeg om zich te kleden omdat hij naakt was. De zwanen hebben de schuilplaats van Maarten verraden omdat hij zich schuilhield voor de mens. Hij hield zich schuil omdat hij zich niet bekwaam voelde om als bisschop beëdigd te worden.

De naam Sint Martinus Kerk is dus genoemd naar de man die heel veel heeft betekent voor de katholieken in de middeleeuwen. In elke kerk is er veel meer van hem terug te vinden dan alleen zijn naam. Voorbeelden daarvan zijn de beelden en de Romeinse stijl.
Deze tekst is gesponsord door hovenier Utrecht

5 tips om zelf de leidingen te onderhouden

Elk huis heeft nu een groot aantal leidingen die nodig zijn voor de aan- en afvoer van water. Het is van primair belang dat deze leidingen hun werk blijven doen en zodoende veel ongerief besparen. Echter, met de tijd raken heel wat leidingen altijd verstopt of zullen er zich lekkages voordoen. Voordat het echter zo ver is kan je natuurlijk er altijd voor zorgen om door middel van onderhoud deze defecten zoveel als mogelijk te voorkomen of de schade te beperken. Met onderstaande 5 tips die je zelf kan uitvoeren zal je dus kunnen voorkomen dat je plotseling geconfronteerd raakt met een probleem in een leiding:

1) Gebruik de afvoerleidingen niet als vuilnisbak. Vaker wordt er, vooral in de keukenwasbak, etensresten en vet door de leidingen gespoeld. Dit afval blijft echter altijd voor een deel achter in de leiding en zal zich langzamerhand tot een prop ontwikkelen. Zo een prop ontstaat niet snel waardoor je vooraf al zult merken dat het water minder snel wegtrekt. Verschoon daarom regelmatig de siffons die onderaan het wasaanrecht en overige wasbakken te vinden zijn. Door op tijd het opgehoopte vuil hieruit te verwijderen wordt voorkomen dat het overloopt in de leiding en daar een verstopping veroorzaakt.
2) Spoel altijd preventief wat heet water en afwasmiddel door de leidingen. Dit zal het vet dat zich langzamerhand heeft opgehoopt oplossen en afvoeren. Deze heel eenvoudige handeling voorkomt heel veel ongerief voor later.
3) Gebruik nooit agressieve stoffen die de leidingen kunnen beschadigen. Sommige chemische ontstoppers bevatten namelijk stoffen die de kunststofdelen van de afvoer kunnen aantasten. Schakel bij een hardnekkige verstopping liever een loodgieter uit Amersfoort in.
4) Bescherm leidingen altijd tegen de vorst. In de wintermaanden, wanneer het vriespunt daalt, zijn vooral de waterleidingen op zijn kwetsbaarst. Water neemt namelijk in volume toe bij het bevriezen en kan de leidingen dus behoorlijk wat schade toebrengen. Door deze dus vooraf goed te isoleren kan deze schade worden voorkomen. Laat het overtollig water dat zich in de buitenleidingen, zoals de tuin, bevindt ook weglopen door de kraan open te draaien.
5) Gebruik een waterfilter. Deze houdt niet alleen mogelijke bacteriёn tegen , maar zorgt er ook voor dat er minder aanslag van mineralen zal gaan zitten aan de binnenkant van de waterleidingen. Zo wordt voorkomen dat die in de loop der jaren langzaam aan dichtslippen. Je wordt dan geconfronteerd met een verlaagde druk. Vooral voor CV- installaties speelt dit een grote rol. De warmte toevoer wordt hierdoor sterk beinvloedt.

Het onderhouden van de diverse leidingen in het huis hoeft dus geen grote uitdaging te zijn en is met enkele simpele stappen al uitgevoerd. Zorg er dus wel altijd voor dat je geen van ze overslaat en schakel bij twijfel dus altijd een loodgieter in. Zo wordt voorkomen dat er zich nog meer schade kan plaatsvinden.

Dit artikel is geschreven door loodgieter Den Helder

De geschiedenis van de Sint Martinus kerk

De Sint Martinus kerk in Venlo is een ware toeristische bezienswaardigheid. Menig geen zal hebben gekeken naar de imposante kerktoren. Dit prachtig stuk historisch erfgoed vormt eigenlijk het hart van de stad. Natuurlijk heeft ook dit, bijna 1200 jaar oud, gebouw zijn eigen boeiende geschiedenis waarover er vaker niet bij wordt stilgestaan.

Een boeiende en soms trieste historie !

Voor de oorspronkelijke kerk moeten we 1200 jaar terug gaan naar de 8ste eeuw. De kerk werd toen volledig uit hout opgetrokken. Van de oorspronkelijke kerk is echter niet veel bekend. De eerste grote verbouwing vond plaats in de 10e eeuw. Geheel naar de trend die er toen heerste kreeg de kerk een “ Romaanse” metamorfose met bijbehorende boogramen. Van deze stijl is er echter nu niet meer veel zichtbaar. Heel opvallend aan de kerk was het, dat deze nog niet over een toren beschikte. Deze werd pas in de 14e eeuw, dus 600 jaar na de eerste constructie, bijgebouwd. De toren kwam aan de westzijde van de kerk te liggen en werd gekenmerkt door een dak dat puntvormig naar boven liep. Deze stijl verschillende dus wel wat met de romaanse waarin de kerk voorheen was opgetrokken. De boogramen pasten heel goed met het puntvormig dak.

Deze mooie combinatie was niet van lange duur. In 1480 werd het kergebouw afgebroken en vervolgens weer herbouwd. In de nieuwbouw waren er gelukkig ook weer de boogramen terug te vinden.

In 1532 vond er echter een tragedie plaats. Bij een zware aardbeving stortte een groot deel van het kerkgebouw in. Ook de toren moest het ontgelden. De gemeente bleef echter niet bij de pakken neerzitten en de toren werd weer herbouwd. Opvallend was dat de nieuwe toren wel lager was dan zijn voorganger, maar wel over nagenoeg dezelfde dakconstructie beschikte.

Na deze constructie maakte de kerk een hele poos wat gloriejaren mee. Zo werd in de 18e eeuw de toren verhoogd naar 59 meter waarbij het kerkgebouw ook nog in een neogotische stijl werd verbouwd. De toren beschikte nadien over de kenmerkende torenspitsen. Ook werd er een klok toegevoegd.

De herbouw na de tweede wereldoorlog

Na een periode van rust werd de kerk echter weer verstoord tijdens de tweede wereldoorlog. Tijdens het offensief van de geallieerden tegen de Duitsers voor het beheer van de bruggen over de Maas werden grote delen van de stad verwoest. Ook de kerk werd hierdoor zwaar beschadigd. De toren brandde ook af waarbij de verzwakte constructie ineenstortte tijdens een zware storm in 1945.

Deze zware schade zorgde er echter wel voor dat de gemeente met veel voortvarendheid de wederopbouw ter hand nam. In 1953 werd de nieuwe toren geopend. Uniek aan deze toren is de aanwezigheid van een carillon. Deze behoort momenteel tot een van de grootste in Europa.

De geschiedenis van de Sint Martinus kerk is dus heel veelbewogen. De rode draad is echter steeds weer geweest dat de kerk altijd is hersteld en daardoor in al haar volle glorie nog steeds te bewonderen valt.

Deze blogpost werd mede mogelijk gemaakt door geschiedenis liefhebber en loodgieter: loodgieter Leiden

Wat is de Sint Martinus in Venlo?

Eén van de bezienswaardigheden in Venlo is de Sint Martinus kerk. Deze is bekend om zijn vele historische en religieuze relikwieën en is vernoemd naar de heilige Sint Maarten. De kerk heeft vele malen vernielingen moeten doorstaan, vooral tijdens de tweede wereldoorlog. Echter staat ze er nog steeds prachtig bij en is de voornaamste bezienswaardigheid van Venlo. Met haar in het oog springende toren vormt ze het hart van de stad.

Historie van de kerk

Het huidig gezicht van de kerk verschilt met de oorspronkelijke. Die werd in de 8ste eeuw gebouwd en was volledig van hout opgetrokken. Er werden hierna verschillende malen verbouwingen verricht die allen steeds het uiterlijk van de kerk veranderden. Deze verbouwingen waren soms noodzakelijk, zoals na de aardbeving van 1532. Hierbij stortte de een deel van de kerktoren in. Bij het herstel, meer dan 200 jaar later, werd de herbouwde toren lager gemaakt dan zijn originele voorganger. Ook tijdens de tweede wereldoorlog werd de kerk niet bespaard. Tegen het einde van de oorlog, in 1944, werd de kerk zwaar beschadigd tijdens een brand waarbij de toren gedeeltelijk instortte. Ook een deel van het kerkgebouw stortte in.

Na de oorlog werd er begonnen aan het herstel en werd de kerk in 1953 opgeleverd. Deze heeft nu een volkomen nieuwe toren waarin er zich ook nog een carillon bevindt. De kerk heeft ook vele jaren de doop-en trouwarchieven bijgehouden. Ook het overlijdensarchief werd hier bijgehouden.

Bezienswaardigheden van de kerk

Eenmaal in de kerk zijn er een aantal historische bezienswaardigheden. Een ware lust voor het oog vormt de barokke spreekstoel. Ook zijn er twee marmeren wijwaterbakken uit de 17de eeuw aanwezig.

Aan de zuidelijke kant zijn er een aantal glasramen aanwezig waarvan de oudste dateren uit 1874. Deze beelden 4 scenes uit het leven van Christus uit en behoren tot de collectie van beschermde glasramen. Van recentere dato zijn de ramen die zich in het noordelijk gedeelte van de kerk bevinden.

Rondom de kerk, aan de buitenkant, bevinden er zich ook nog een aantal 17E-eeuwse grafkruizen.

De Sint Martinus in Venlo is dus van onschatbare historische waarde en is door de tijden heen, ondanks herhaaldelijke schade, steeds hersteld in alle glorie. Voor Venlo vormt het ook een belangrijke toeristische bezienswaardigheid.

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door Loodgieter Almere.