4

 

Zondag 18 jauari 2015 om 10.30 uur

Gezamenlijke Oecumenische viering mmv de Cantorij van de Joriskerk.

De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband tussen de verschillende kerken in Venlo.

Iedereen is uitgenodigd. Er is een kinderopvang en na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de koffie.

Thema is : Dorst.


-+