FAQ

Christendom is een van de grootste religie die bestaat in de wereld. Er zijn een heel wat vertakkingen binnen het christendom en los daarvan bestaat er ook een aantal kerken. Het mooie hiervan is dat de kerken niet alleen een plaats zijn voor gebed, rust, hoop & geloof. Vele kerken zorgen nu ook als ‘places of art en culture’. Dat wil zeggen dat deze kerken heel wat historie hebben en je hiervan kan je ook heel wat leren. In sommige gevallen ook met een tour guide.
Deze tekst bestaat uit de meest gestelde vragen over de Sint Martinus in Venlo.

• Wat is de sint Martinus in Venlo?
Het leuke hiervan is dat men de naam ooit wel eens heeft gehoord maar niet precies weet waarvoor het is. Ik moet u hierbij vertellen dat er los van de kerk ook een basisschool bestaat met de naam Sint-Martinus. Dit kan soms verwarrend werken omdat ze beide in Venlo zijn gevestigd maar als u eerst vraagt als iemand over de school praat of de kerk dan is dat ook gauw opgelost.

• Wanneer is de Sint-Martinus opgericht.
Zoals ik zei bestaat deze kerk uit heel wat historie omdat het zo een oud gebouw is en vele malen is gerenoveerd. Het eerste gebouw was in 760, het tweede in 1410 en de huidige kerk kwam tot stand in 1610. Het heeft een aantal eeuwen doorstaan en is ook een aantal malen gerenoveerd.

• Waarom de naam Sint-Martinus?
De kerk is gewijd aan de bekende heiligen uit de geschiedenis de heer Maarten van Tours door velen Sint-Maarten genoemd. Geboren in het jaar 316. Hij was de grondlegger van de katholieke Christendom.

• Hoeveel zitplaatsen heeft deze kerk?
Omdat het over de jaren heen gerenoveerd en zelf opnieuw gebouwd is geworden zijn de aantal zitplaatsen ook veranderd. Het was vroeger een aantal van 400 personen maar deze is nu uitgebreid tot een aantal van 600 personen.

• Uit welke bouwmateriaal bestaat de kerk?
Toen hij pas was gebouwd was het van hout maar door de ontwikkeling van de mens en de verbouwing van de kerk bestaat hij nu uit bakstenen. Dit garandeert de duurzaamheid van het gebouw.

• Kunstschatten?
Zoals ik al zei bestaan de oude kerken zoals de Sint-Martinus niet alleen uit geloof maar ook cultuur, kunst. Zo heeft deze kerk ook waardevolle kunstschatten. Deze variëren van schilderwerken tot de preekstoel. Er is een populaire schilderwerk in de kerk genaamd: De boodschap Des Engels van Jan van Kleef. Ook bekend om de brandschilderde glas van Charles Eyck en Daan Wildschut. Ook de doopvont is een belangrijke kunstschat binnen de kerk. Niet te vergeten de preekstoel dit geweldig zit plaats van de geestelijke behoort natuurlijk ook tot de waardevolle kunstschatten.

• Waar staat dit monument?
Deze kerk staat in de gemeente Venlo aan de grote kerstraat #40.

• Overige bijzonderheden?
Dit gebouw is in de jaren 1767-1777 geteisterd door een aardbevind en bijna ingestort. Het is in 1950 weer gerestaureerd na oorlog schade. Dit gebouw is van monumentale waarde en behoort tot de rijksmonumenten van het cultureel erfgoed van Nederland. Verder bezit het ook een gemeente archief waarbij zaken nog te vinden zijn zoals de trouwarchief vanaf het jaar 1615 en het overlijdensarchief dat terug dateert tot het jaar 1684. Los van het feit dat deze kerk goed onderhouden is, kunt u nog zaken terug vinden die eeuwen terug zijn gebeurt.