Renovatie aan het leidingwerk van de Sint Martinus Kerk

Als we zo kijken naar alle prachtige oude gebouwen die er staan in Venlo is het wel de Sint Martinuskerk die de meeste aandacht. Het prachtig bouwwerk valt al honderden jaren in het centrum te bewonderen en staat men er niet zo vaak bij stil hoe veel onderhoudt het vraagt om er na al die jaren nog steeds zo fier bij te staan. Ook het leidingnetwerk van de kerk heeft veel aandacht nodig en is dat beslist geen klus voor een amateur om te klaren. Voor de renovatie zal het uiterste worden gevergd van de loodgieter die ermee belast is en zijn loodgieters Arnhem daar zeker de beste kandidaten voor.

Welke uitdagingen zal zo een renovatie dan hebben?

Naarmate leidingen ouder worden kan er zich aan de binnenkant kalk ophopen wat de watertoevoer langzamerhand zal belemmeren. Ook corrosie is een grote vijand en hebben koperen leidingen daar natuurlijk het meest last van. De beugels die de leidingen op hun plaats houden zullen na verloop van tijd ook niet meer berekend zijn voor hun taak waardoor op tal van plekken er losgeraakte leidingen zullen zitten. Door trillingen ontstaan als gevolg van het verkeer kunnen er op den duur kleine lekkages ontstaan op de plekken waar de buizen zijn vast gesoldeerd. Ook de sterke corrosie helpt hier een handje bij. Ook zijn er in het verleden nogal wat leidingen aangelegd van asbest en zullen bij het verwijderen ervan de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om geen fijne deeltjes te laten ontsnappen.

De uitdagingen liggen ook op het vlak van het kunnen bereiken van de leidingen omdat de kerk natuurlijk niet beschadigd mag worden tijdens de werkzaamheden. Denk maar aan het openbreken van vloeren en muren. Als loodgieter zal je proberen zo min als mogelijk beschadigingen aan te richten bij het vervangen van de leidingen en zijn er daarvoor verschillende technieken beschikbaar.

Soms hoeven de oude leidingen niet verwijderd te worden

Nadat de loodgieter eerst alle relevante tekeningen heeft bekeken en waar mogelijk ook de leidingen zelf zal hebben geïnspecteerd zal het besluit genomen moeten worden welke techniek er toegepast zal worden om het geheel te vervangen. Hiertoe is het soms mogelijk om de oude leidingen opnieuw leven in te blazen door ze aan de binnenkant met een speciale coating te bedekken die alle gaten gelijk dichtgooit. Deze methode is echter alleen van toepassing op stalen buizen en zullen de wat dunnere (koperen) leidingen om een andere aanpak vragen. Vaker wordt er dan voor gekozen om ook die te laten staan en gewoon een nieuwe (dunnere) leiding van een speciaal materiaal in de oude te “persen”. Bovenstaande twee methodes zorgen ervoor dat er niet veel opengebroken hoeft te worden en daardoor ideaal voor renovatie aan het leidingnetwerk van de Sint Martinus kerk.

Voor de renovatie zal er dus afgeweken moeten worden van de traditionele methode(s) en zullen de nieuwe technieken ervoor zorgen dat bezoekers van de kerk niet veel zullen merken van de werkzaamheden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.